گل ساعتی

نام علمی: Passiflora caerulea

نام فارسی: گل ساعتی

نام انگلیسی: blue passionflower, bluecrown passionflower or common passion flower

خانواده: Passifloraceae

راسته: Malpighiales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …