گل شراب

نام علمی: Calycanthus occidentalis

نام فارسی: گل شراب

نام انگلیسی: Calycanthus

خانواده: Calycanthaceae

راسته: Laurales

گل شرابی درختچه ای است گلدار و برگریز از خانواده گلشرابیان، بومی شمال آمریکا. بسته به آب و هوای منطقه ارتفاع این درختچه بین ۱ تا ۴ متر متغیر است.  پوست دارای عطر قوی کافور می باشد که در زمان خراش ساقه متصاعد می گردد. عطر آن بر روی شاخه های کوچک چندین سال در یک محیط خشک باقی می ماند.

در گونه C.occidentalis گلدهی از اواخر بهار تا اوایل بهار صورت می گیرد. میوه آن بیضوی به طول ۷-۵ سانتی متر و حاوی تعداد زیادی از دانه است.

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،