گل ناز

نام علمی: Portulaca grandiflora

نام فارسی: گل ناز

نام انگلیسی: Rose moss, Eleven o’clock, Mexican rose, Moss rose, Vietnam Rose, Sun rose, Rock rose, and Moss-rose purslane.

خانواده: Portulacaceae

راسته: Caryophyllales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …