نام علمی: Cerastium tomentosum

نام فارسی: برف تابستانی

نام انگلیسی: Snow-in-Summer

خانواده: Caryophyllaceae

راسته: Caryophyllales

سراسیوم گیاهی پوششی گلدار، همیشه سبز، تا اندازه زیادی مقاوم در برابر شرایط محیطی، نیاز آبی متوسط

گیاهی است رونده در روی خاک بطوری که بعد از کاشت کل محیط معین شده را می پوشاند.

گل های این گیاه به رنگ سفید طوری که در تابستان منظره ای برفی را بر روی زمین ایجاد می کند.

این گیاه مانند چمن قابلیت پا خوردگی زیادی ندارد و بیشتر در جاهایی که تردد وجود ندارد است کاشته می شود.

نیاز آبی

نیاز آبی متوسط در مناطق معتدل

نیاز نوری

نور آفتاب کامل

گلدهی

در مناطق معتدل از اواسط اردیبهشت ماه تا اواسط خرداد ماه

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه خاک لومی همراه با مواد مغذی می باشد.

مناسب کاشت در

سراسیوم مناسب کاشت در کنار صخره ها و کنار پیاده رو ها می باشد. به دلیل ترد بودن ساقه ها توصیه می گردد بر روی آن قدم زده نشود.