محوطه سازی، طراحی فضای سبز
محوطه سازی، طراحی فضای سبز
محوطه سازی، احداث فضای سبز

انتخاب گیاهان فضای سبز

محوطه یک بنا را گیاهان زینت می بخشند و بدون آن ها حتی با زیباترین بناها حس طراوت و شادابی بوجود نخواهد آمد. زندگی شهرنشینی و وجود سازه های بتنی فراوان لزوم توجه بیشتر به فضای سبز در محیط شهری و محیط خانه های مسکونی را بیشتر می کند.

طراحی محیط و تعیین نقشه کاشت گیاهان در محوطه ساختمان های مسکونی اعم از ویلا، آپارتمان و برج ها متأسفانه آخرین مقوله ای است که در ساخت بناهاها بدان توجه می شود. عموماً این فضاها توسط معماران ساختمان طراحی می شود که از تنوع و ویژگی های گیاهان، کمتر آشنایی دارند و توسط افراد غیر کارشناس که در این زمینه مهارت کمی دارند اجرا می گردد. نتیجه این امر در بلند مدت خود را نمایان می سازد، در یکی دو سال اول که گیاهان هنوز به اندازه اصلی خود نرسیده اند همه چیز زیبا به نظر می رسد اما پس از چند سال با رشد گیاهان زیبایی محیط از بین می رود و نیاز به دوباره کاری و تجدید نظر در آن بوجود می آید. این در حالی است که با انتخاب اصولی گیاهان و رعایت مسائل فنی در ابتدا با گذشت زمان بر زیبایی فضای سبز افزوده خواهد شد و از هزینه های بی مورد اجتناب می شود.

امری که در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است استفاده از گیاهانی است که نیازهای محیطیشان با شرایط محیطی سازگار باشد، به عنوان نمونه کاشت نهال اکالیپتوس در مناطق معتدل سرد و سردسیر که حداقل چند روز از سال دارای دمای زیر صفر هستند امری اشتباه است. همچنین کاشت گیاهان بویژه بوته های گلدار در سایه باعث عدم گلدهی گیاه و از بین رفتن آن می گردد. کاشت بوته های رز در سایه از مصادیق این امر محسوب می گردد.

آنچه یک محیط را زیبا و از نظر زیست محیطی ارزشمند می سازد تنوع گیاهی آن می باشد. متاسفانه به این امر مهم در فضای سبز ما اهمیت کمتری داده می شود و اغلب فضاها دارای گوناگونی گیاهی اندکی هستند، این درحالی است که در مراکز پژوهشی کشور در اقلیم های مختلف، گیاهان متفاوتی برای کاشت مورد آزمایش قرار گرفته اند که می توان با بهره گیری از آن ها زیبایی و طراوت محیط را دوچندان نمود. این امر از دید بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز پنهان بوده و از تنوع موجود گیاهی بی اطلاع می باشند. در نتیجه اغلب محیط های موجود دارای فضاهایی تکراری می باشد که خود از جذابیت محیط می کاهد.

مسئله حائز اهمیت دیگر استفاده از گیاهان در مکان مناسب در محوطه است. بسیاری تصور می کنند که بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر گیاه، هر بوته یا نهالی را می توان در هر محیطی کاشت، حساسیت و رفتار یک گیاه نسبت به نور خورشید، حجم، شکل و ارتفاع نهایی گیاه معیار اصلی جانمایی برای کاشت می باشد. کاشت درختان دارای تاج گسترده نظیر درخت بید و درختان مثمر در کنار دیوارها، پس از مدتی باعث عدم رشد ناموزون درخت شده و در نهایت شکل نامناسبی را در محوطه به وجود می آورد. بدین منظور کاشت گونه های بدون تاج پوشش گسترده مانند، انواع درخت سرو، تویا (از دسته سوزنی برگان) و تبریزی (از دسته پهن برگان) در کنار دیوارها یا باغچه های کنار معابر توصیه می گردد.

محوطه سازی و اجرای فضای
محوطه سازی، ساخت آبنما
محوطه سازی، طراحی فضای سبز