اهداف ما

‏هدف ما نیل به کیفیت و نقطه مطلوب در امر ساخت و ساز و همچنین ایجاد الگوهای زیبا، کاربردی و منحصر به فرد در اجرای پروژه هایمان است. این هدف بر اساس درک ضرورت ها، اولویت ها و نیازهای مشتری شکل می گیرد تا مشتریهایمان از سرمایه گذاری خود بیشترین بهره را ببرند و این امر را سرمایه گذاری و نه هزینه در نظر داشته باشند.

تحقیق و توسعه
تصمیمات اصلی در شرکت بارش سبز بر پایه تجربیات حاصل از اجرای پروژه ها و همچنین تحقیق در مواد و متریال موجود در بازار گرفته می‌شوند. چارچوبی که در ابتدا بر پایه نیاز مشتریان شکل می گیرد و در ادامه به ایجاد نو آوری در طرح ها و ارائه الگوهای بدیع می پردازد. افزایش توان اجرایی و تبدیل شدن به مجموعه ای پیشرو، شرکت بارش سبز را برآن داشته که فعالیت‌های خود را بر توانمندی‌های محوری در ساخت ویلا و محوطه سازی متمرکز کند.

بارش سبز

گروه عمران

بارش سبز

گروه طراحی منظر

بارش سبز

گروه معماری

اجرا

نوآوری

نیاز سنجی

پژوهش