در این صفحه تصاویر تعدادی از پزوژه های اجزایی شرکت بارش سبز در بخش های ساخت ویلا، محوطه سازی، اجرای روف گاردن و … بصورت قبل و بعد تقدیم حضور می گردد.

این امر چند مزیت دارد.

  • کارفرما از توان اجرایی گروه های کاری شرکت بارش سبز اطمینان می یابد.
  • کارفرما تا حدود زیادی از نحوه اجرا و متریال به کار رفته در پروژه آگاه می گردد.
  • امکان استفاده دیگر سایت ها و جعل عنوان کاری با استفاده از این تصاویر به حداقل می رسد

امیدواریم هر شرکت و مجموعه ای که در امر ساخت ویلا و محوطه سازی فعال است با بالابردن توان فنی و اجرایی خود سهمی در آفرینش زیبایی و بالا بردن استانداردهای زندگی در ایران عزیز داشته باشد.

بی تردید معرفی پروژه های دیگر شرکت های داخلی و خارجی که با دقت و توان بالا در این عرصه مشغول هستند به عنوان پروژه اجرایی خود به این حرفه نوپا لطمه خواهد زد.