طراحی نمای ویلا

نمای ویلا باید متناسب با نوع اقلیم منطقه، معماری ویلا و بودجه بندی اجرا باشد.

با این حال آنچه که عموماً مشاهده می شود عدم توجه به این امر مهم است. آنچه که از دورنما دیده می شود فقط و فقط نمای ویلا و ساختمان است و ذهنیت افراد را نسبت به کل مجموعه تعیین خواهد کرد.

بجز تعدادی معدود، عموم ویلا هایی که در کشور ساخته می شود دارای سقف شیروانی با ورقهای گالوانیزه و رنگی است و دیوارهایی مکعبی شکل، بی روح، یکنواخت، تکراری و کمترین ذوق و سلیقه در اجرا.

می توان همان متریال و موادی که در اجرای نمای آپارتمان ها در اغلب شهرها به کار می رود را در نمای ویلاها مشاهده نمود. (تماماً سنگ تراورتن یا سیمان لیسه ای).

نمای ویلا باید متمایز، هماهنگ با کل بنا، مقاوم به شرایط اقلیمی و متناسب با بودجه بندی و در نهایت زیبا باشد. بی تردید توجه به معیارهای زیباشناسانه هزینه ای بر پروژه تحمیل نمی سازد و عدم توجه به همین امر مهم سازه ای نازیبا را پدید می آورد که امکان اصلاحش نیاز به صرف هزینه ای هنگفت خواهد داشت. استفاده از یک سبک و الگو معماری در طراحی می توان راه گشای این امر باشد. سبک های کلاسیک، مدرن و سنتی ایرانی را می توان به عنوان معیار طراحی نما استفاده نمود. نمایی با این ویژگی ها قطعاً چشم نواز خواهد بود.

استفاده از سنگ های مالون کیوبیک شده، ترموود، آجر نسوز، سنگ های تراورتن مقاوم با رنگ های متناسب با طرح معماری و در کنار همه اینها نورپردازی مناسب، زیبایی و ارزش ویلا بالا می برد.