طراحی روف گاردن

ارزش اقتصادی

صرف هزینه ای مناسب نسبت به هزینه ساخت کل ساختمان برای ایجاد بام سبز (روف گاردن) باعث احیای فضای بلا استفاده پشت بام خواهد شد که خود از جهات مختلف ارزش افزوه بسیاری برای مجموعه مسکونی به ارمغان خواهد آورد.

گسترش فضا

بام سبز راه حلی ایده آل برای توسعه و استفاده از همه فضاها به منظور ایجاد فضای سبز می باشد. همچنین روشی مناسب برای بکارگیری فضاهای بلااستفاده و هدر رفته می باشد.

فضایی تازه

امروزه در مناطق شهری، مقدار فضای سبز محدود شده است. اگر دوست داشته باشید در منزل پیاده روی کنید یا اگر دوست دارید فضایی زیبا در محوطه باز داشته باشید می توانید برای ایجاد یک بام سبز اقدام نمایید.

ارزش افزوده روف گاردن

گسترش ساختمان های مسکونی اهمیت، کاربرد و نقش فضای سبز در فضاهای شهری را بیش از پیش هویدا نموده است. توسعه فضای سبز دیگر امری لوکس به حساب نمی آید بلکه پاسخ به نیازی اساسی است. برای کسانی که در آپارتمان ها و ساختمانهایی با فضایی محدود، زندگی می کنند، پشت بام ها بصورت بالقوه می تواند تبدیل به محیطی برای صرف اوقات فراغت شود. صرف هزینه ای مناسب نسبت به هزینه ساخت کل ساختمان برای ایجاد بام سبز (روف گاردن) باعث احیای فضای بلا استفاده پشت بام خواهد شد که خود از جهات مختلف ارزش افزوه بسیاری برای مجموعه مسکونی به ارمغان خواهد آورد.