عواملی که زیبایی فضای سبز شما را تضمین می کند

حرفه فضای سبز هنر تلفیق گیاهان زنده با بنا و محوطه است، آنگونه که زیبایی های بنا و محوطه دوچندان شود. حفظ تناسب میان فضاها، المان های محیطی و بنا با گیاهان از سویی مستلزم شناخت دقیق ویژگی های الگو و سبک های معماری است و از سویی دیگر شناخت کامل گیاهان. این تخصص شامل شناخت نیازها و نحوه رشد گیاهان است.

احداث فضای سبز

محوطه سازی، طراحی فضای سبز

استفاده از گونه های گیاهی دارای گل، برگ و ساقه رنگی، جلوه خاصی به فضای سبز می بخشد و فضا را از یک نواختی خارج می کند.

استفاده بجا از سوزنی برگان همیشه سبز در کنار درختان خزان کننده الزامی است که باعث ایجاد حداقل سبزی در زمستان های مناطق معتدل و سردسیر می شود. در ایجاد لنداسکیپ های گسترده، معمولاً به منظور ایجاد پشت زمینه همیشه سبزاز سوزنی برگان در پشت درختان خزان کننده استفاده می شود.

در الگوهای باغ های کلاسیک و مدرن عموماً گیاهان با تقارن کاشته می شوند. اما در باغ های صخره ای و ژاپنی تقارن جایگاهی ندارد. شکل گیاهان و هرس پذیری آنها در انتخاب گیاهان بسیار اهمیت دارد.

در فضاهای کوچک می توان از تراکم بالای گیاهان استفاده کرد اما استفاده غیر حرفه ای و پر حجم گیاهان در فضاهای بزرگ، فضای سبز را تبدیل به جنگل می کند.

محوطه سازی، طراحی فضای سبز

یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت رعایت فاصله کاشت درختان و درختچه ها از یکدیگر است، اما این امر گاهی مورد توجه قرار نمی گیرد. و به دلیل کوچک بودن درختچه ها و درختان در زمان کاشت فاصله کمتری نسبت به یکدیگر کاشته می شوند که از یک طرف سال های آینده باعث عدم رشد طبیعی گیاه می گردد و از طرفی دیگر با رشد گیاهان فضای موجود را به توده ای جنگلی شکل تبدیل می کند.

انتخاب گونه های گیاهی سازگار با شرایط محیطی نکته بسیار پر اهمیتی است. استفاده از گونه های گیاهی که دارای سازگاری با شرایط محیط نیستند هم باعث از بین رفتن آنها و هدر رفتن سرمایه می گردد و نیز چون شکل گیری فضای سبز نیز به گذشت زمان دارد، باعث از دست رفتن فرصت می شود. شناخت نیازهای گیاهان و شرایط سازگاری آنها با محیط نیاز به مشاوره با متخصصین این امر دارد.

کاشت درختان در کنار پیاده رو ها و دیوارها منظره زیبایی به کل مجموعه می دهد. بدین منظور باید از درختانی استفاده نمود که تاج گسترده ای بوجود نمی آورند و بصورت عمودی رشد می کنند، مانند انواع سرو از نوع سوزنی برگان همیشه سبز و تبریزی از دسته پهن برگان خزان پذیر.