معیارهایی که برای ساخت استخر در ویلا باید در نظر گرفت

اصل اول در طراحی و ساخت استخر انتخاب مکانی است، زیرا گرمای خورشید با حداقل نگه داشتن هزینه های گرمایش، هم برای استفاده کننده و هم برای نگهداری استخر مفید است. اما در حد امکان باید از محلی که تابش مستقیم آفتاب را دارد پرهیز نمود.

از سویی دیگر استخرها فقط زمانی زیبا هستند که در حال بهره برداری هستند، اما در بسیاری از نقاط کشور این تنها چند ماه از سال ممکن است. برای بقیه طول سال، آنها در برزنت پوشیده شده اند و منتظر هوای گرمتر هستند.

برای املاک بزرگ‌تر، مکان ایده‌آل عموماً در یک محوطه مجزای باغ است است، نه چندان دور از خانه که باعث ناخوشایندی شود و نه آنقدر نزدیک که مانع از دوری مشهود از پنجره‌های اصلی خانه شود. در املاک کوچکتر که فضا محدود است، اغلب استخر را به حداقل اندازه قابل استفاده کوچک می کنند تا پتانسیل محوطه سازی اطراف منطقه استخر را به حداکثر برسانند.

تعیین اینکه چگونه از استخر خود استفاده می کنید و بر این اساس شکل آن را برنامه ریزی می کنید، در دراز مدت باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها خواهد شد.

ایجاد نرده و تامین فضایی خصوصی

تقریباً به طور اجتناب ناپذیری، قوانین مرتبط به ساخت وساز الزام می کند که استخرها باید با حصار بسته شوند تا از خطر احتمالی جلوگیری شود. ایجاد حصار به دور استخر و جلوگیری از سقوط کودکان در استخر امری لازم است.

ایجاد حصار بدون توجه به مبانی زیبایی شناسی می تواند استخر را تبدیل به حیاط زندان کند. ویلای خود را به دقت بررسی کنید، سبک آن را ارزیابی کنید و نرده ای را انتخاب کنید که با متریال ساختمان مطابقت داشته باشد.

مطمئن شوید که فضای کافی برای محوطه سازی اطراف استخر برای استفاده از آن وجود داشته باشد.

استخرها به دلیل ماهیتشان خصوصی هستند. استخر باید در مکانی ساخته شود تا از دید همسایگان پنهان بماند. برای بهره گیری بدون دغدغه به حس محصور بودن در فضای استخر نیاز است.

ساخت استخر

ساخت استخر

ادامه دارد….