انتخاب گیاهان برای محوطه

انتخاب صحیح گیاهان برای محوطه باعث زیبایی دوچندان محیط و همچنین ماندگاری گیاهان خواهد شد.

در ادامه این مطلب به نکاتی در انتخاب گیاهان برای استفاده در محیط اشاره می گردد.

آنچه که در نهایت محوطه سازی را تکمیل می سازد انتخاب صحیح گیاهان زیباست.

  • کلیدی ترین عامل در انتخاب گیاهان برای کاشت در محوطه تطابق نیازهای اکولوژیک گیاه با شرایط اکولوژیکی منطقه است. همانگونه که نمی توان گیاهان گرمسیر را برای کاشت در مناطق سردسیر و معتدل سرد انتخاب کرد. گیاهان مناطق سرد سیر نیز مناسب کاشت در مناطق گرمسیر نمی باشند. نمونه هایی که این اصل را رعایت نکرده اند بسیار است به عنوان نمونه می توان از کاشت درخت اکالیپتوس در تهران در تعداد بسیار زیاد در سال های گذشته اشاره نمود. همچنین کاشت درخت هایی نظیر شیشه شور و انواع نخل در مناطق معتدل سرد، کاشت کاج در مناطق گرمسیر جنوبی و غیره اشاره نمود.

  • توجه به ارتفاع و حجم گیاهان و کاشت آنها در مکان های مناسب اولویت دیگر انتخاب آنها می باشد. به عنوان نمونه کاشت درختان پر حجم در کنار دیوار یا کاشت درختان مرتفع نظیر سدروس و نوئل در فلاورباکس های مکان های مسقف باعث از بین رفتن گیاهان خواهد شد. همچنین کاشت نهال بید به دلیل رشد پر سرعت آن باعث از بین رفتن پیاده رو و دیواره های آجری و بعضاً بتنی می گردد.
  • عدم استفاده از گیاهان در کنار معابر و پیاده رو ها. کاشت گیاهان خار دار در کنار معابر باعث ایجاد مشکلات زیادی برای افراد می گردد. از کاشت گیاهانی مانند پیروکانتا، یوکا، لیلکی، زرشک و گیاهانی از این دست در کنار پیاده رو ها باید خوددرای کرد.

  • استفاده توامان از گیاهان همیشه سبز و خزان پذیر در مناطق معتدل و سردسیر. در مناطق معتدل و سردسیر که اغلب گیاهان خزان می کنند و سبزینگی طبیعت از میان می رود توصیه می شود در کنار گیاهان خزان پذیر از گیاهان همیشه سبز مانند سوزنی برگان (کاج ها و سرو ها) و گیاهان پهن برگ دائم سبز مانند بلوط همیشه سبز، ماگنولیا، انواع برگ نو، ازگیل ژاپنی، انواع شمشادها و غیره استفاده شود.
  • عدم استفاده از گیاهان حساس به آفات و بیماری های رائج در منطقه. به عنوان مثال نارون به مینوز و درخت توسکا به کرم خراط بسیار حساس می باشند. کاشت این درختان در مناطقی که این آفت ها حضور دارد باعث ایجاد خسارت می گردد.

باید گفت آنچه که زیبایی محوطه و حرفه محوطه سازی را تکمیل می سازد، شناخت کامل از گونه های زینتی گیاهان و آشنایی با نیازها و شرایط اکولوژیکی آنهاست.