هنر محوطه سازی چیست؟

از زمان های بسیار دور، انسان چگونگی تغییر طبیعت را برای خود آزموده است.

انسان نحوه اصلاح طبیعت را برای ایجاد اشکال جدید، خواست و بازتاب ارزش های زیبایی شناختی و فرهنگی خود از طریق محوطه سازی تجربه کرده است.

به همین دلیل، این رشته ارتباط مستقیمی با معماری دارد، زیرا برای مشاهده، طراحی و شکل دادن به طبیعت، برای ادغام آن با فضایی که ما را احاطه کرده است، نیاز به مهارت های زیادی دارد.

بنابراین محوطه سازی با بیان ارزش های زیبایی شناختی و فرهنگی مرتبط است.

اگرچه تعریف واحدی وجود ندارد، اما محوطه سازی به عنوان فعالیتی در نظر گرفته می شود که ویژگی های ظاهری، کالبدی و ذهنی یک فضا اعم از روستایی و شهری را برای بیان ارزش های زیبایی شناختی و فرهنگی تغییر می دهد.

بنابراین، منظرسازی هم هنر و هم علم محسوب می‌شود که نیازمند مهارت‌هایی مانند مشاهده، طراحی، برنامه‌ریزی، خلاقیت، سازماندهی و تخیل است که شامل رشته‌های مختلفی مانند معماری و هنر.

هنر محوطه سازی عناصر طبیعی و شهری را با هم ترکیب می کند.

محوطه سازی چگونه به وجود آمد؟

اگرچه محوطه سازی در رنسانس پدیدار شد، اما این هنر در تمدن های باستانی مانند مصریان و ایرانیان جایگاه ویژه ای داشت. پس از آن تمدن هایی مانند روم و یونان تکنیک های باغبانی را معرفی کردند.

اگرچه در قرون وسطی، محوطه سازی قدرت خود را از دست داد، اما در دوره رنسانس در اروپا احیا شد و طرح های کاشت گیاهان از نظر زیبایی شناختی مظرح گردید.

همچنین فرهنگ‌های پیش از اسپانیایی در آمریکای لاتین کشت گیاهان دارویی، غذا و گل‌هایی را آموختند که کم کم بخشی از تزئینات آن شد.

با این حال، محوطه سازی مدرن در مواجهه با درگیری های اکولوژیکی-اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی به وجود آمد، اولین معمار منظر، فردریک لاو اولمستد آمریکایی بود.

محوطه سازی امروزه چیست؟

در حال حاضر، محوطه سازی به عنوان روشی یا علمی برای خلق آثار هنری جمعی، یعنی مناظری که باغ ها یا املاک خصوصی را با مناظر شهری و منطقه ای ادغام می کند، در نظر گرفته می شود.

این هنر جمعی بسته به اینکه ناشی از انباشت تصادفی تلاش های فردی و متضاد باشد یا از تلاش های کنترل شده و برنامه ریزی شده انسان، می تواند خوب یا بد باشد.

معماری منظر به برنامه ریزی، طراحی و ساخت فضاهای بیرونی می پردازد.

معماری منظر چگونه حرفه ای است؟

معماری منظر رشته‌ای است که به برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت فضاهای بیرونی می‌پردازد و از این راه منظره‌ای را می‌سازد که عوامل طبیعی و انسانی را با هم ترکیب می‌کند.

بنابراین، منظر معماری به عنوان دارایی منفعت عمومی تلقی می شود که با ادغام محیط طبیعی و جلوه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی، به عامل کیفیت زندگی، منبع هماهنگی و لذت زیبایی شناختی تبدیل می شود.

 • ساخت ویلا
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی (زیبادشت)
 • محوطه سازی و ساخت آلاچیق
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی و ساخت آلاچیق
 • محوطه سازی و ساخت استخر
 • محوطه سازی و ساخت آلاچیق
 • محوطه سازی و ساخت آلاچیق
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی و ساخت آلاچیق
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی
 • محوطه سازی