دکوراسیون داخلی

حرفه طراحی داخلی در نتیجه توسعه جوامع و مجموعه معماری که خود نتیجه توسعه فرآیندهای صنعتی است شکل گرفت. استفاده موثر از فضا، رفاه کاربران و طراحی کاربردی به گسترش این شاخه از معماری کمک کرده است.

شاخه های طراحی داخلی شامل طراحی منازل مسکونی، طراحی فضای تجاری، طراحی هتل، طراحی مراکز بهداشتی و درمانی، ، طراحی فضای نمایشگاهی، و غیره می باشد.
حرفه طراحی داخلی نسبتا جدید است، و به عنوان یک هنر به طور مداوم در حال تغییر تحول می باشد.
این یک نوع هنر است که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. این رشته نه تنها آن یک هنر است، بلکه متکی بر پژوهش های بسیار در زمینه های گوناگونی است که طراح مجرب با بهره گیری از آن ها می تواند درک کند که چگونه انسان ها تحت تاثیر محیط اطرافشان قرار می گیرند.
ترکیب متناسب و همخوان بین اجزا و استفاده از سبکی مشخص در طراحی داخلی فضایی با هویت می سازد.
بی گمان چنین فضایی آرامش بخش خواهد بود و هارمونی ایجاد شده باعث سرزندگی افراد می گردد

فعالیت های ما