تصاویر پروژه های شرکت بارش سبز

در این صفحه می توانید حوزه های فعالیت شرکت بارش سبز را مشاهده بفرمایید.

سیاست ما در مجموعه شرکت بارش سبز بر این امر استوار است که کارفرما تمامی نیازهای خود در زمینه طراحی و ساخت ویلا تا محوطه سازی را به صورت تخصصی تأمین نماید.

گروه های تخصصی ما شامل:

  • معماری
  • عمران
  • محوطه سازی
  • تأسیسات
  • سیستم آبیاری
  • فضای سبز