ساخت آبنما

ساخت آبشار با استفاده از الگوهای مدرن به ارتفاع ۲٫۵ متر ویژگی این پروژه می باشد.