مراحل ساخت آلاچیق در زیبادشت

مشخصه این پروژه استفاده از سقف دکرا برای پوشش سقف و همچنین ساخت باربیکیو در کنا ر آلاچیق می باشد.