ساخت آلاچیق

استفاده از ساقه برنج برای پوشش سقف ویژگی این پروژه می باشد.