ساخت استخر

ساخت استخر کودکان در کنار استخر بزرگسالان به سبک مدرن همراه با آبنمای دیواری ویژگی این پروژه می باشد.