احداث سیستم آبیاری تحت فشار

در این صفحه می توانید پروژه های اجرای سیستم آبیاری مکانیزه توسط شرکت بارش سبز را مشاهده فرمایید.

چمن یکی از گیاهان پوششی است که جنبه تزئینی داشته و در زیبایی فضای سبز نقش بسزایی دارد. این گیاه دارای نیاز آبی بالایی بوده و باید به صورت یکنواخت آبیاری شود بنابراین استفاده از سیستم های مدرن آبیاری به جای نیروهای کارگری هم از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و هم اینکه نیاز آبی گیاه و یکنواختی آبیاری بهتر انجام می شود. لذا برای این منظور از سیستم آبیاری بارانی استفاده می شود.

این سیستم امکان برنامه ریزی بهتر را جهت آبیاری فضای سبز در زمانهای مناسب میسر می سازد و این امکان را می دهد که آبیاری در ساعات ابتدایی روز یا عصرصورت گیرد. که این امر نیز به خودی خود با توجه به افزایش راندمان مصرف آب ،کاهش میزان مصرف آب را سبب می شود.

فعالیت ها