احداث فضای سبز

در این صفحه می توانید پروژه های حداث فضای سبز توسط شرکت بارش سبز را مشاهده فرمایید.

فضای سبز محوطه ساختمان های مسکونی می تواند با استفاده از گونه های متنوع گیاهی از قبیل، درخت، درختچه، بوته، گل فصل و … فضایی زیباتر را ایجاد نماید. در گروه فضای سبز شرکت بارش سبز استفاده از حداکثر تنوع گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی پروژه در اولویت قرار دارد. بسیاری از گیاهان زیبا با شرایط متنوع آب و هوایی کشورمان سازگاری دارند ولی همچنان ناشناخته باقی مانده اند. استفاده از این نوع گونه های زیبا و کمیاب گیاهی که به محیط گیرای دو چندان می دهد، اولین پیشنهاد متخصصان بارش سبز می باشد.

فضای سبز زیبا مکمل محوطه سازی می باشد. بی تردید اجرای فضای سبز توسط بخش فضای سبز شرکت مهندسی بارش سبز با توجه به تسلط کامل بر گونه های متفاوت گیاهی تجربه ای تازه و متفاوت از هر گروه دیگری می باشد.

نگهداری ساده تر، عطر و رنگ زیباتر و در نهایت حسی زیباتر از فضای سبز ارمغان شرکت مهندسی بارش سبز می باشد.

فعالیت های ما