ساخت آبنما

آبنما ها را بر اساس فرم می توان به سه دسته کلاسیک، مدرن وصخره ای تقسیم بندی نمود.
در این صحفه می توانید تصاویر مربوط به آبنماهای ساخته شده توسط بارش سبز را در الگوها و ابعاد متفاوت مشاهده فرمائید.

در زمان زیرسازی انواع آبنما آببندی دقیق و ماندگار آن بیشترین حساسیت را دارد. شرکت بارش سبز برای آببندی آبنماها از روش آببندی بتن استفاده می نماید.

در مرحله سنگچینی آبنماها بیشترین ظرافت را به خرج می هیم تا حاصل کار سازه ای چشم نواز باشد.

فعالیت های ما