ساخت آلاچیق چوبی

در ساخت آلاچیق ها و پرگولا ها سه نکته دارای اهمیت فراوان است.

1- طرح آلاچیق و پرگولا

2- جانمایی

3- کیفیت ساخت

جانمایی آلاچیق ها و پرگولا در محوطه اهمیت خاصی دارد. در بسیاری از موارد دیده شده است که ساخت این المان گرانقیمت به دلیل جانمایی نامناسب در باغ نه تنها باعث زیبایی نشده است که وجود آن به نمای بنا لطمه فراوانی وارد کرده است. از سوی دیگر محدودیت های زیادی را در محوطه باعث شده است.

به منظور جلوگیری از این مشکل پیشنهاد می گردد ابتدا و پیش از اجرا طراحی کلی باغ صورت گیرد. باید خاطر نشان کرد که طراحی دو بعدی تصور واضحی به دست نمی دهد و بدین منظور طراحی سه بعدی نزدیک به واقعیت توصیه می گردد.

در این صفحه می توانید پروژه های ساخت آلاچیق توسط شرکت بارش سبز را مشاهده فرمایید.

فعالیت های ما