طراحی و احداث روف گاردن

طراحی و اجرای روف گاردن (بام سبز)  با ایده های کاربردی و نو، هماهنگ با فضا و معماری کلی ساختمان می تواند ارزش و زیبایی بنا را دوچندان کند.

در طراحی های خود سعی داریم که از قالب های مرسوم و غالبا تکراری روف گاردن ها فاصله گرفته و با استفاده از ایده های نو فضایی متفاوت و ماندگار پدید آوریم.

عمده محدودیت در بام سبز ایجاد زهکشی مناسب و نیز ایجاد عمق کافی خاک فلاورباکس ها و باغچه ها برای رشد گیاهان است.

در این صفحه می توانید تعدادی پروژه های انجام شده توسط شرکت بارش سبز در این زمینه را مشاهده فرمایید.

فعالیت های ما