احداث فضای سبز

در این صفحه می توانید پروژه های حداث فضای سبز توسط شرکت بارش سبز را مشاهده فرمایید.

فضای سبز محوطه ساختمان های مسکونی می تواند با استفاده از گونه های متنوع گیاهی از قبیل، درخت، درختچه، بوته، گل فصل و … فضایی زیباتر را ایجاد نماید. در گروه فضای سبز شرکت بارش سبز استفاده از حداکثر تنوع گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی پروژه در اولویت قرار دارد. بسیاری از گیاهان زیبا با شرایط متنوع آب و هوایی کشورمان سازگاری دارند ولی همچنان ناشناخته باقی مانده اند. استفاده از این نوع گونه های زیبا و کمیاب گیاهی که به محیط گیرای دو چندان می دهد، اولین پیشنهاد متخصصان بارش سبز می باشد.

فعالیت های ما