مطالب توسط Baresh Sabz

معماری پایدار

همزمان با توسعه شهر نشینی و روند رو به تخریب محیط زیست کاربرد مفهوم پایداری در معماری و مفهومی به نام معماری پایدار را ایجاد کرده که در این نوع معماری ساختمان با موقعیت مکانی شرایط اقلیمی و طبیعت پیرامون خود تعامل و ارتباط متقابل را به وجود می‌آورد. معماری پایدار یا معماری سبز[1] رویکردی […]

روند طراحی

برنامه ريزي مجموعه اي از تصميمات با مشخصات كمي و كيفي و يا فضايي در افق هاي زماني تعريفدشده است كه شكل اجرايي آن از طريق طرح ريزي تعريف مي شود. طرح ريزي بدون داشتن برنامه ايدهدفمند ممكن نيست و برنامه ريزي بدون شكل اجرايي آن(طرح ريزي)، مفهوم فضايي و كالبدي به خوددنمي گيرد؛ بنابراين […]

معماری پایدار در طراحی محوطه

معماری منظر یک هنر و دانش طراحیست که به زمین، آب، بستر، محیط و فضای سبز نظام و سازمان می دهد و دانش کلاسیک معماری در این زمینه چندان جوابگو نبوده است و متأسفانه در حال حاضر نیز توجه به علم معماری منظر در ایران صرفا در حد محافل آکادمیک و دانشگاهی مطرح است.   […]

معماری معاصر در ایران

آغاز معماری معاصر ایران را می‌توان از حدود سال 1300 شمسی به بعد تصور کرد؛ دورهای که در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی، جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغییر کرد، سیمای شهرهای ایران متحول شد و ساختمان‌های جدیدی متناسب با نیازهای زندگی مدرن، مانند واحدها و مجموعه‌های مسکونی جدید، ادارات، کارخانجات، بانکها، ایستگاههای راهآهن، […]

سبک های معماری در ساخت ویلا

هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. مساله هویت در دوران معاصر تحت تاثیر تغییر مفهوم هویت در سه دوره پیش ازمدرن، مدرن و پس ازمدرن بوده است. در دوران پیش ازمدرن باور های دینی، شرایط اقلیمی، محدودیت های فنی و نیاز های اجتماعی نوعی معماری منسجم و هماهنگ را ایجاد کردند که […]