گفتارهایی درباره معماری ویلا و محوطه

طراحی ویلا

معماری پایدار

همزمان با توسعه شهر نشینی و روند رو به تخریب محیط زیست کاربرد مفهوم پایداری در معماری و مفهومی به نام معماری پایدار را ایجاد کرده که در این نوع معماری ساختمان با موقعیت مکانی شرایط اقلیمی و طبیعت پیرامون خود تعامل و ارتباط متقابل را به وجود می‌آورد. معماری پایدار یا معماری سبز[1] رویکردی […]

طراحی ویلا

روند طراحی

برنامه ريزي مجموعه اي از تصميمات با مشخصات كمي و كيفي و يا فضايي در افق هاي زماني تعريفدشده است كه شكل اجرايي آن از طريق طرح ريزي تعريف مي شود. طرح ريزي بدون داشتن برنامه ايدهدفمند ممكن نيست و برنامه ريزي بدون شكل اجرايي آن(طرح ريزي)، مفهوم فضايي و كالبدي به خوددنمي گيرد؛ بنابراين اين دو مفهوم جدا از يكديگر نبوده و بايد به صورت مكمل يكديگر به كار روند. از نظردترتيبي بايد گفت كه ابتدا براي يك پروژه برنامه ريزي مي شود و سپس اين برنامه ها در قالب هايي طرح ريزي شده و شكل اجرايي به خود مي گيرند.

معماری معاصر در ایران

آغاز معماری معاصر ایران را می‌توان از حدود سال 1300 شمسی به بعد تصور کرد؛ دورهای که در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی، جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغییر کرد، سیمای شهرهای ایران متحول شد و ساختمان‌های جدیدی متناسب با نیازهای زندگی مدرن، مانند واحدها و مجموعه‌های مسکونی جدید، ادارات، کارخانجات، بانکها، ایستگاههای راهآهن، دانشگاهها و …، در شهرها به وجود آمدند. این بناها بر خلاف بناهای قبل از تاریخ معاصر که به دست معماران سنتی طراحی و ساخته میشدند، به تدریج به دست معماران تحصیلکرده طراحی گردیدند که این معماران در ابتدا عمدتاً غیرایرانی بودند و سپس اندکاندک معماران ایرانی که در مدارس معماری خارج از ایران تحصیل کرده بودند و به دنبال آن، با ایجاد اولین مدرسه معماری ایران در حدود سالهای 1320، معماران دانش‌آموخته در داخل ایران، نیز به آنها اضافه شدند.

ادامه مطلب