معماری سبز راهبرد شرکت بارش سبز

معماری

هدف از آفرینش معماري تنها پاسخگویی آن به نیازهاي فیزیکی و مادي نیست و هدفی بس والاتر که آن برقراري ارتباط با عمیق ترین احساسات و عواطف انسانی است بر آن مترتب می باشد.

ساخت ویلا

متفاوت بودن قسمت های مختلف کشورمان از لحاظ جغرافیایی محیطی باعث متفاوت بودن نوع معماری بنا ها در هر ناحیه شده است. در مناطق سردسیر، از فرم هایی استفاده می شود که دارای سطح جانبی کمی هستند و تعداد بازشوهای آنها نیز بسیار محدود است. همچنین از مصالحی استفاده می شود که عایق حرارت به شمار می آیند.

طراحی محوطه

ما در طراحی، بنا و محوطه را بخشی یکپارچه از یک کل می بینیم، خواست و بودجه بندی کارفرما را در نظر می گیریم و متناسب با اقلیم، شیب زمین و شرایط منطقه طراحی محوطه را انجام می دهیم.

احداث روف گاردن

با توجه به تاثیر قابل توجه بام ساختمانها بر مصرف انرژي و آسایش حرارتی، استفاده از بام ساختمانها در جهت اهداف زیست محیطی، میتواند نقش موثري در جهت توسعه پایدار شهري داشته باشد. یکی از روشهاي کاهش بار حرارتی ساختمان استفاده از تکنولوژي بام سبز و به کارگیري پوشش گیاهی بر روي بام است.

ساخت استخر

استخر با دارا بودن دو قسمت مجزای سازه بتنی و تاسیسات نه تنها کاربری بسیار زیادی در ویلا های مسکونی دارد، تاثیر زیادی در زیبایی ویلا دارد. بکارگیری متریال و لوازم استاندارد و جانمایی دقیق استخر لازمه ساخت استخری استاندارد و حفظ سرمایه کارفرما می باشد.

محوطه سازی

معماری منظر در رابطه با معماری ساختمان قادر به تغییر و رشد است و این روند در طول هطاران سال ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. محدودیتهای موجود در چرخه اکولوژی و فرایندهای زیست محیطی عامل هایی خواهند بود که گرایش های فردی را در طراحی محدود خواهند کرد.

شرکت بارش سبز از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه های مرتبط با طراحی و ساخت ویلا و محوطه سازی (شامل معماری ویلا و محوطه، طراحی و ساخت المان های محوطه شامل استخر، سازه های چوبی و …) آغاز نمود و با تشکیل کار گروه های تخصصی فعالیت خود را در این زمینه توسعه بخشید. ایجاد و حفظ هماهنگی بین گروه های مختلف اجرایی با تکیه بر مولفه های معماری پایدار برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب اولویت اساسی این شرکت می باشد. شرکت بارش سبز شامل گروه های اجرایی زیر می باشند گروه معماری، گروه عمران و گروه محوطه سازی و روف گاردن.

پورتفولیو شرکت بارش سبز

ساخت ویلا

معماری پایدار

مفهوم معماری پایدار، چه به عنوان خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرایند، همواره با محیط پایدار در آمیخته است و در چارچوبی کلی می توان از آن به خلق محیط پایدار انسان ساخت تعبیر کرد.

ساخت ویلا

طراحی ایده آل

ما برآنیم که با استفاده از سبک های متفاوت معماری، معیارهای معماری پایدار و خواست مشتریانمان طرحی متناسب با شرایط آب و هوایی محل پروژه ارائه دهیم تا علاوه بر توجه به خواست و نیاز کارفرما تناسبات زیباشناسانه را پوشش دهد.

اجرای بی نقص

انجام پروژه های متعدد و کسب تجربه ارزنده و همچنین توجه به معیارها و مقررات ملی ساختمان پشتوانه قدرتمندی است که ما را در اجرای هرچه دقیقتر پروژه هایمان کمک می کند.

معماری پایدار بر طراحی و ساخت بر اساس ملاحظات محیطی و با استفاده از مصالح بومی و با کیفیت و خلق محیطی سالم بر پایة بهره‌وری از منابع و اصول اکولوژیکی اهتمام می ورزد و با استفاده منطقی از منابع طبیعی و مدیریت مناسب بر ساخت و ساز به حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش مصرف انرژی های تجدید پذیر و ارتقای کیفی محیط زیست کمک می کند.

در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می‌کند. بر اساس گفته ریچارد راجرز، «ساختمان‌ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده وخود را باشرایط جدید محیط وفق می‌دهند و بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم می‌کنند.

ما در شرکت بارش سبز معماری پایدار را سرلوحه فعالیت خود قرارداده ایم. توجه به کلیهٔ جنبه ها و خصوصیت های انسان، اعم از فیزیکی، روانی، اجتماعی، احساسی و… در طراحی یک بنای پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.در معماری پایدار طراحی معماری مسئله ای جامع و همه جانبه است. به عنوان مثال عوامل جغرافیایی و محیطی یکی از این عوامل است که تأثیر مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد.