طراحی و احداث محوطه

از طراحی تا اجرای کامل ویلا و محوطه در کنار شماییم.

محوطه نباید آخرین پارامتر توجه در طراحی باشند. این عنصر نباید تنها به عنوان آنچه خانه را احاطه کرده است فرض گردد. به هر صورت این محیط می تواند زمین چمنی آراسته، معبر سنگی یا باغی با طراحی پیچیده باشد این فضا همانند حمام یا آشپزخانه مهم و قابل توجه است. ایده های خوب طراحی می توانند مکمل معماری و طراحی ویلاها باشند. گل و گیاهان متعارف و بوته زار ها در حیاط، اضافه کردن رنگ ها، بافت و حتی عطر گل تا حد زیادی می تواند توجه بسیاری را بخود جلب کند.

باغ صخره ای

محوطه مدرن

محوطه کلاسیک

اهداف ما

در کنار ساخت فضایی کاربردی، هدف ما ایجاد فضایی زیبا و هماهنگ با بنا و محوطه ویلای شماست.

بودجه بندی متقاوت

پیش از اجرای پروژه با توجه به وجود متریال های متفاوت برای ساخت می توان بودجه های متفاوتی را در نظر گرفت.

نظارت

کارشناسان ما از ابتدای ساخت تا پایان آن بر حسن اجرای پروژه نظارت خواهند داشت.

طراحی و اجرا

تیم های تخصصی بارش سبز، بنا و محوطه را به عنوان یک کل در نظر می گیرند تا هماهنگی اجزای گوناگون محیطی زیبا را فراهم آورد.   استفاده از متریال سازگار با طرح و اجرای دقیق توسط گروه اجرایی انجام پروژه را تضمین می نماید.