محوطه سازی ویلا

برکه و آلاچیق

تیم های تخصصی شرکت بارش سبز، بنا و محوطه را به عنوان یک کل در نظر می گیرند تا هماهنگی اجزای گوناگون، محیطی زیبا را فراهم آورد. استفاده از متریال متناسب با طرح و اجرای دقیق توسط گروه اجرایی کیفیت و زیبایی پروژه را تضمین می نماید.

پیش از اجرای پروژه با توجه به وجود متریال های متفاوت و مناسب می توان بودجه های متفاوتی را در نظر گرفت، تا کارفرما در اجرای پروژه تصمیم دقیق تری نسبت به خواسته های خود بگیرد.

در کنار ساخت فضایی کاربردی، هدف ما ساخت محیطی زیبا و ایجاد هماهنگی بین بنا و محوطه ویلا است.

این محیط می تواند زمین چمنی آراسته، معبر سنگی یا باغی با طراحی پیچیده باشد. می توان گفت فضای محوطه ویلا مهمترین بخش آن است.  ایده های خوب طراحی می توانند مکمل معماری و طراحی ویلاها باشند. وجود المان هایی جذاب مانند آبنما، آلاچیق و برکه در صورت زیبایی و دقت در اجرا در کنار بهره گیری از گیاهان متناسب با شرایط اکولوژیک منطقه می تواند توجه بسیاری را بخود جلب کند.