آشپزخانه همواره به عنوان قلب خانه شناخته شده است، و آشپزخانه در فضای باز، راه بسیار خوبی برای گسترش این فضا برای سرگرمی اعضای خانواده و دوستان است. آشپزخانه در فضای باز کمی متفاوت از آشپزخانه های فضای داخلی است، گاهی شامل ترکیب عناصر منحصر به فردی، مانند آتشگاه یا شومینه در فضای باز است.

برای ساخت آشپزخانه در فضای باز، توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است.

   • محل
   • کاربری مورد نظر
   • سبک خانه
   • روشنایی
   • فضای انباری
   • دوام
   • ایمنی

اهداف خاص هدف خود را از ساخت آشپزخانه در فضای باز مشخص نمایید و ضرورت وجود آن را بررسی کنید. پس از این مرحله، تیم محوطه سازی ما ایده های متناسب با سلیقه و محیط شما را مطرح خواهند کرد. کارشناسان ما از ابتدای ساخت تا پایان آن بر حسن اجرای پروژه نظارت خواهند داشت. پیش از اجرای پروژه با توجه به وجود متریال های متفاوت برای ساخت می توان بودجه های متفاوتی را در نظر گرفت. در کنار ساخت فضایی کاربردی، هدف ما ایجاد فضایی زیبا و هماهنگ با بنا و محوطه ویلای شماست.