آبلیا

نام علمی: Abelia mosanensis

نام فارسی: آبلیا

نام انگلیسی: Abelia

خانواده: Caprifoliaceae

راسته: Dipsacales

گیاه آّبلیا با نام خانوادگی  Zabelia tyaihyonii  و مترادف Abelia mosanensis ، به عنوان آبلییای معطر شناخته می شود، درختچه ای از خانواده Caprifoliaceae  می باشد. و ارتفاع و عرض آن به ۲ متر می رسد. این گیاه دمای -۲۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کند. گل های آن لوله ای و به دو رنگ صورتی و سفید و مانند بسیاری دیگر از گیاهان این خانواده بسیار معطر می باشد که در اواخر بهار ظاهر می شوند.  برگ های آن سبز براق و در پاییز پیش از خزان به رنگ قرمز تبدیل می شود.

رقم «بهار کره ای» این درختچه جایزه انجمن پادشاهی باغبانی بریتانیا را به دست آورده است.

زیاد