آمورفا

نام علمی: Amorpha fruticosa

نام فارسی: نیلک

نام انگلیسی: Desert false indigo

خانواده: Fabaceae

راسته: Fabales

درختچه آمورفا با نام علمی Amorpha fruticosa گیاهی است از خانواده باقلا (Fabaceae). این درختچه در ایالات متحده آمریکا، جنوب شرقی کانادا و شمال مکزیک بصورت خودرو در طبیعت پراکنده است و از آنجا بهاروپا، آسیا و دیگر قاره ها معرفی شده است. این درختچه اغلب به عنوان گیاهی زینتی در باغ ها کاشته می شود. برخی از جمعیت های خودرو و وحشی در عرصه های مختلف تکثیر شده اند که به دلیل خروج آنها از محل های کاشت مشخص به دلیل تکثیر های جنسی و غیر جنسی رخ داده است.

این درختچه بدون خار می باشدو به ارتفاع ۵ تا ۶ متر و عرض دوبرابر این مقدار می رسد. مورفولوژی آن تا حدودی متغیر است.  برگها تا حدودی کرک دار و بیضی می باشند.

۶′-O-β-D-glucopyranosyl-12a-hydroxydalpanol ، rotenoid در میوه Amorpha fruticosa  یافت شود . تعدادی از اعضای گروه آمورفورتین از ترکیبات میوه ها جدا شده اند.  آمورفورتین و همچنین سایر متابولیتهای ثانویه از A. fruticosa ، در درمان دیابت و سندرم مشکلات متابولیک مؤثر باشد.

کم – متوسط