آهار

نام علمی: Zinnia × hybrida

نام فارسی: آهار

نام انگلیسی: Youth-and-age, Common zinnia or Elegant zinnia

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

زیاد