نام علمی: Aucuba japonica

نام فارسی: آکوبا

نام انگلیسی: spotted laurel

خانواده: Garryaceae

راسته: Garryales

گیاهی است دارای برگ هایی  همیشه سبز، نسبتا پهن و کمی کشیده با لکه هایی زرد رنگ که در تمام سطح برگ مشاهده می شود.

از جمله گیاهان برگ زینتی و همیشه سبز که می توان در فضای طراحی شده باغ ها و ویلا ها استفاده نمود. این گیاه دارای میوه هایی به رنگ قرمز و مانند ذغال اخته می باشد. ارتفاع به بیش از۲ متر می رسد.

این گیاه با در صد تقریبا قابل قبولی به شرایط محیطی مقاوم بوده و دارای نیاز آبی متوسط و مناسب مکانهای سایه می باشد بدلیل اینکه برگ این گیاه حساس می باشد قرارگیری این گیاه در آفتاب دچار باعث ایجاد سوختگی در برگ و خشکی آن می گردد.

نیاز آبی متوسط در مناطق معتدل