استئوسپرموم

نام علمی: Osteospermum fruticosum

نام فارسی: استئوسپرموم

نام انگلیسی: Daisybushes

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

زیاد