اشرفی (کروپسیس)

نام علمی: Coreopsis lanceolata

نام فارسی: اشرفی (کروپسیس)

نام انگلیسی: Lance-leaved coreopsis

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

زیاد