بامبو

نام علمی: Pseudosasa japonica

نام فارسی: بامبو

نام انگلیسی: Arrow bamboo and Japanese arrow bamboo

خانواده: Poaceae

راسته: Poales

زیاد