هوستا

نام علمی: Hosta rectifo

نام فارسی: هوستا

نام انگلیسی: Hostas, plantain

خانواده: Asparagaceae

راسته: Asparagales

زیاد