گل جعفری

نام علمی: Tagetes erecta

نام فارسی: گل جعفری

نام انگلیسی: Mexican marigold, also called Aztec mar

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

زیاد