گل رز (گل سرخ)

گل رز به دلیل تنوع بسیار در رنگ، ماندگاری بوته و گل و همچنین عطر خاص آن جایگاه ویژه ای در فضای سبز مناطق معتدل و سردسیر دارد. با ورود ارقام به اصطلاح دائم گل رز به کشور در سالیان اخیر توجه بسیاری از متخصصین این حیطه کاری به این نوع از رزها معطوف گردیده است. تفاوت عمده این رز با رزهای معمول در اندازه، تعداد، زمان گل دهی و دوام گل می باشد.

استفاده از این ارقام باعث زیبایی بیشتر در فضای سبز می شود. این نوع رز در آب و هوای تهران از اردیبهشت ماه شروع به گلدهی می کند و تا اواسط آذر ماه بسته به سرمای محیط به گلدهی ادامه می دهد. برای انتخاب این نوع از رز برای افراد غیر متخصص بهترین زمان در تهیه آن تیر یا مرداد ماه می باشد چرا که در این ماه از سال گرمای شدید باعث عدم گلدهی بوته های معمول می گردد. اما این ارقام اصلاح شده همچنان به گلدهی خود ادامه می دهند.

در مورد گل رز مسئله دیگری که دارای اهمیت بسیاری است، لزوم هرس و سرگل گیری به موقع و صحیح آن در فصل مناسب می باشد. بهترین زمان هرس گل رز در مناطق معتدل پس از خشک شدن آخرین شاخه های گل و توقف غنچه دهی تا اواخر بهمن ماه می باشد. عدم هرس صحیح و به موقع باعث پیرشدن و کاهش تعداد گل و کوچک شدن اندازه گل می گردد. در مقابل، هرس صحیح باعث جوان سازی بوته ها می شود و افزایش طول عمر آن می شود.