طراحی روف گاردن، احداث روف گاردن

احداث روف گاردن

در ایجاد بام سبز می بایستی از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد زیرا ابتدا به ساکن باید مشخص شود ساختمان برای ایجاد یک بام سبز امن و مقاوم است یا خیر. یا اینکه شاید ساختمان قادر به تحمل وزن اضافی باشد اما این مقدار وزن محدود باشد و در این صورت محاسبه این مقدار وزن بسیار حائز اهمیت است.

طراحی جهت المان های مناسب و مقدار گل و گیاه و … کار یک متخصص با تجربه است.
سعی کنید از حداقل وزن ممکن استفاده کنید. از پلاستیک، فایبرگلاس و یا ظروف کاشت استفاده گردد. همچنین می بایستی از خاک سبک وزن به جای خاک معمولی استفاده نمود و برای زهکشی از پوکه های سبک وزن یا صفحات مخصوص در کف باکس ها استفاده نمود.
بهره گیری از سبک موجود در نما در طراحی روف گاردن زیبایی خاصی به کل مجموعه ساختمان می دهد.

ایزولاسیون از مهمترین مسائل احداث روف گاردن است

برای تامین آب مورد نیاز بام سبز می توان سیستمی برای ذخیره سازی آب ایجاد کرد یا به اجرای سیستم های آبیاری خودکار مبادرت ورزید که امروزه برای سهولت در آبیاری این روش متداول می باشد.

ایزولاسیون از مهمترین مسائل ساخت روف گاردن است. این امر روشی ساده و کاربردی دارد که هزینه این فرایند را به شدت کاهش می دهد و آن جدا کردن سطوح فلاورباکس ها از کف بام می باشد. آببندی معمول بام صورت می گیرد و فلاورباکس ها روی آن گذاشته می شود که خود جدا از کف بام و دارای آببندی جداگانه و مستقل می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق می توان پشت بام را به مکانی دوست داشتنی تبدیل نمود.

طراحی روف گاردن، احداث روف گاردن