پهن برگان و درختان خزان پذیر

درختان پهن برگ و خزان پذیر دارای ویژگی های بسیاری هستند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

1. جذابیت زیبایی شناختی: درختان پهن برگ و برگ ریز رنگ، شکل و بافت های متنوعی را در طول فصول سال ارائه می دهند و جذابیت بصری و زیبایی را به معماری منظر می بخشند.

2. چشم انداز های متنوع فصلی: درختان برگریز در پاییز تغییر رنگ داده و برگ های خود را می ریزند و چشم اندازی پویا و همیشه در حال تغییر در طول سال ایجاد می کنند. این تنوع فصلی به طراحی عمق و جذابیت می بخشد.

3. ایجاد سایه و خنک کننده: درختان پهن برگ ایجاد سایه می کنند و به خنک شدن محیط اطراف از طریق تعرق کمک می کنند، اثر جزیره گرمایی را در مناطق شهری کاهش می دهند و فضاهای بیرونی راحت تری ایجاد می کنند.

4. زیستگاه و تنوع زیستی: درختان برگریز زیستگاه و منابع غذایی را برای طیف وسیعی از حیات وحش فراهم می کنند و به تنوع زیستی در چشم انداز کمک می کنند. آنها همچنین از گرده افشان ها و سایر حشرات مفید حمایت می کنند.

5. کنترل فرسایش: سیستم ریشه درختان پهن برگ به تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش کمک می کند و آنها را به منظره هایی که نیاز به کنترل فرسایش دارند افزوده های ارزشمندی می کند.

6. بهبود کیفیت هوا: درختان دی اکسید کربن را جذب کرده و اکسیژن آزاد می کنند و به بهبود کیفیت هوا و ایجاد محیط سالم تری برای انسان و حیات وحش کمک می کنند.

به طور کلی، درختان پهن برگ و برگ‌ریز عناصر ضروری در معماری منظر هستند و طیف وسیعی از مزایایی را ارائه می‌کنند که زیبایی، عملکرد و پایداری فضاهای بیرونی را افزایش می‌دهد.

شیشه شور

شیشه شور

فیکوس بنجامین

فیکوس بنجامین

زیتون

زیتون

کنار

کنار

چنار شرقی

چنار شرقی

چنار غربی

چنار غربی

تبریزی

تبریزی

سپیدار

سپیدار

افرا سیاه

افرا سیاه

افرا سلطنتی

افرا سلطنتی

افرا ابلق

افرا ابلق

پلت

پلت

شیردار

شیردار

برهان

برهان

توت کاغذی

توت کاغذی

توت آمریکایی

توت آمریکایی

توت چینی

توت چینی

توت مجنون

توت مجنون

جوالدوزک

جوالدوزک

تکوما

تکوما

داغداغان

داغداغان

چیلوپسیس

چیلوپسیس

زیتون تلخ

زیتون تلخ

چریش

چریش

زبان گنجشک

زبان گنجشک

لیلکی

لیلکی

ارغوان کانادایی

ارغوان کانادایی

ماگنولیا سفید

ماگنولیا سفید

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا سناره ای

ماگنولیا ستاره ای

اقاقیا

اقاقیا

ناروان

نارون

بید مجنون

بید مجنون

پده

پده

بیدمشک

بیدمشک

بید سفید

بید سفید

ایلان

ایلان

بلوط همیشه سبز

بلوط همیشه سبز

بلند مازو

بلند مازو

راش

راش

شاه‌بلوط هندی

شاه‌بلوط هندی

توسکا

توسکا

توس

توس

ممرز

ممرز

شاه‌بلوط

شاه‌بلوط

سنجد

سنجد

آزاد

آزاد

لوز

لوز

جم

جم

انجیر معابد

انجیر معابد

اکالیپتوس

اکالیپتوس

فردوسی

فردوسی

درخت گز

درخت گز

سافورا

تلخ بیان

کوئل روتریا

کوئل روتریا

کاسیا

کاسیا