مطالب توسط TaherRashidi

ایده های هوشمندانه برای محوطه های کوچک

 باغی کوچک نعمتی است، هر چند بزرگ نباشد. هر تکه ای از فضای باز که می توانیم آن را مال خود بنامیم، یک مزیت بزرگ برای سلامت روان ما است و فضایی را برای پرورش گل و گیاه، برداشت از باغچه برای آشپزخانه یا صرفاً استراحت در یک صندلی آفتابگیر فراهم می کند. لنداسکسب و […]

سبک های مطرح معماری

سـبک گوتیـک یا (اپـوس مُـدرنـوم) گوتیک صفتی است که سبک معماری و هنر بعد از رمانسک را هنرمندان دورۀ رنسانس از روی تحقیربه آن متصف کرده اند، اما به تدریج نام سبک هنری نیمۀ آخر سده های میانه شد. از آن جا که این نوع معماری از دید مردم عصر رنسانس از اصول زیبایی شناسی […]