خدمات ما

برنامه ریزی معماری

امروزه مابین فعالیت های متعدد در طراحی پژوهی معماری، “برنامه دهی” به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب می شود که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژهی طراحی بخصوص در زمینه نیازهای استفاده ‌کنندگان، محیط و بستر پروژه آشنا می گردد و به صورتی نظام مند این اطلاعات و ایده های مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار می گیرد.

دانلود کاتالوگ بارش سبز

ساخت ویلا

ساخت و ساز

هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسيب آن بر روی محيط از نظر انرژی و بهره برداری از منابع طبيعی است، که شامل قوانين زیرمی باشد:

1 – کاهش مصرف منابع غير قابل تجدید 2 – توسعه محيط طبيعی 3 – حذف یا کاهش مصرف مواد سمی یا آسيب رسان بر طبيعت در صنعت ساختمان

طراحی داخلی

بازسازی خانه

همزمان با توسعه شهر نشينی و روند رو به تخریب محيط زیست،کاربرد مفهوم پایداری در معماری مبحثی به نام معماری پایدار را ایجاد کرده که در این نوع معماری ساختمان با موقعيت مکانی،شرایط اقليمی و طبيعت پيرامون خود تعامل و ارتباط متقابلی را به وجود می آورد. بنابر این از مهمترین دستاوردهای معماری پایدار می توان به کاهش مصرف منابع طبيعی و انرژی با توجه به هماهنگی بنا با بستر محيطی خود،استفاده از انرژی های تجدید پذیر و همچنين حداکثر حفاظت از طبيعت و محيط زیست اشاره کرد.

روف گاردن

این فضا به دلیل نیاز ساکنین مجتمع های مسکونی به حیاط و فضای جمعی به عملکردی به دور از ماهیت زیست محیطی خود و رویکردهای معماری پایدار تبدیل شده است. پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به عنوان مهمترین منبع دریافت انرژی خورشید، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی و ناخواسته، کنترل نوفه های صوتی، کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی، تأثیر قابل توجهی در میان سایر اجزای ساختمان دارد

طراحی داخلی

در طراحی دکوراسیون داخلی همیشه پیروی از سبک های خاص می تواند به انسجام و هماهنگی بخش های مختلف کار کمک کند، ظاهری زیباتر به آن ببخشد و استفاده از آن فضا را بهبود ببخشد. همه عناصر اعم از عواطف احساسات مخاطبان ،موقعیت مادی آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد همه جیز اعم از بیرون و درون ، فضای بسته و باز، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند

ساخت ویلا

محوطه سازی

گرایش های اصلی در معماری منظر را می توان در سه رویکرد زیبایی شناسی، اجتماع محلی و بوم شناسی محیط زیست دسته بندی کرد.

انسان به طور کلی محیط های طبیعی و روستایی نظیر مناظر پردرخت و گلزار و چمنزار و کوچه باغ و باغ و بوستان را به محیط های مصنوع مانند خیابان های مرکز شهر و گره های ترافیکی و خیابان های شهری ترجیح داده و از حضور در آن مناظر آرامش بیشتری دریافت می کنند. برخی تحقیقات تجربی حاکی از ان است که اگر مردم در محیط زندگی شان، با مناظر نرم و با کیفیت طبیعی و بومی ارتباط داشته باشند سلامت عمومی و رفتار اجتماعی ساکنین و حتی نسل های بعدی آنان از این ارتباط منتفع خواهند شد