طراحی و محوطه سازی

از طراحی تا اجرای کامل ویلا و محوطه در کنار شماییم.

مدتی است اهمیت به فضای بیرونی و محوطه بیشتر شده است. این امر نه تنها در ایران که در شرق و غرب دنیا اهمیت روز افزون و نگاهی تخصصی تر می یابد. این حوزه از معماری به عنوان معماری منظر از رشته های معماری و فضای سبز به عنوان حرفه ای بین رشته ای سربرآورده است. دوست دارم این رشته را هنری زنده بنامم. تلفیق هنر و موجود زنده. چیزی بیشتر هم دارد، عطر. این یکی را در هیچ هنر دیگری نمی توان یافت. هنری که فضا خلق می کند و به مانند یک تابلوی نقاشی زیباست. با این ویژگی که می توان در آن زندگی کرد. کودکی کرد و در آن خاطره ها را به بزرگسالی گره زد.

به جد باید گفت در شرکت مهندسی بارش سبز هدفمان خلق فضایی است که در سطور پیش تر ذکرش به میان آمد. پروژه های ما گواه توان علمی و عملی مان در این حوزه نو ظهور است.

آنکه این رشته را می آموزد باید دو علم و هنر را توامان داشته باشد. همانگونه که یاد شد این دو، معماری و علم شناخت گیاه و اکولوژی آن است، برای پدید آوردن فضایی که زندگی می کند، رشد می کند و شادی و لذت می آفریند.

محوطه نباید آخرین پارامتر توجه در طراحی باشند. این عنصر نباید تنها به عنوان آنچه خانه را احاطه کرده است فرض گردد. به هر صورت این محیط می تواند زمین چمنی آراسته، معبر سنگی یا باغی با طراحی پیچیده باشد این فضا همانند حمام یا آشپزخانه مهم و قابل توجه است. ایده های خوب طراحی می توانند مکمل معماری و طراحی ویلاها باشند. گل و گیاهان متعارف و بوته زار ها در حیاط، اضافه کردن رنگ ها، بافت و حتی عطر گل تا حد زیادی می تواند توجه بسیاری را بخود جلب کند.

باغ صخره ای

محوطه مدرن

محوطه کلاسیک

اهداف ما

در کنار ساخت فضایی کاربردی، هدف ما ایجاد فضایی زیبا و هماهنگ با بنا و محوطه ویلای شماست.

بودجه بندی متقاوت

پیش از اجرای پروژه با توجه به وجود متریال های متفاوت برای ساخت می توان بودجه های متفاوتی را در نظر گرفت.

نظارت

کارشناسان ما از ابتدای ساخت تا پایان آن بر حسن اجرای پروژه نظارت خواهند داشت.

طراحی و اجرا

تیم های تخصصی بارش سبز، بنا و محوطه را به عنوان یک کل در نظر می گیرند تا هماهنگی اجزای گوناگون محیطی زیبا را فراهم آورد.   استفاده از متریال سازگار با طرح و اجرای دقیق توسط گروه اجرایی انجام پروژه را تضمین می نماید.