توضیحات

طراحی و ساخت آلاچیق نیاز به برنامه ریزی دقیق و توجه به جزئیات دارد تا فضای بیرونی کاربردی و جذاب ایجاد شود که سال ها لذت را برای کاربران خود فراهم کند.