طراحی و احداث روف گاردن

  • اجرای روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن
  • روف گاردن

تبدیل فضایی بدون استفاده به محیطی جذاب

صرف هزینه ای مناسب نسبت به هزینه ساخت کل ساختمان برای ایجاد بام سبز (روف گاردن) باعث احیای فضای بلا استفاده پشت بام خواهد شد که خود از جهات مختلف ارزش افزوه بسیاری برای مجموعه مسکونی به ارمغان خواهد آورد.

اهداف ما

ایجاد فضایی کاربردی و زیبا برای گذراندن اوقات فراغت با بهترین طرح ها و نیز مقاوم ترین مواد و مصالح هدف اصلی ما در دپارتمان طراحی و احداث روف گاردن شرکت مهندسی بارش سبز می باشد.

ارزش افزوده

صرف هزینه ای مناسب نسبت به هزینه ساخت کل ساختمان برای ایجاد بام سبز (روف گاردن) باعث احیای فضای بلا استفاده پشت بام خواهد شد که خود از جهات مختلف ارزش افزوه بسیاری برای مجموعه مسکونی به ارمغان خواهد آورد.

گسترش فضای سبز

برای کسانی که در آپارتمان ها و ساختمانهایی با فضایی محدود، زندگی می کنند، پشت بام ها بصورت بالقوه می تواند تبدیل به محیطی برای صرف اوقات فراغت شود.

اهمیت روف گاردن

گسترش ساختمان های مسکونی اهمیت، کاربرد و نقش فضای سبز در فضاهای شهری را بیش از پیش هویدا نموده است. توسعه فضای سبز دیگر امری لوکس به حساب نمی آید بلکه پاسخ به نیازی اساسی است.