توضیحات

فرآیند محوطه سازی معمولاً با ارزیابی ویژگی های موجود سایت مانند توپوگرافی، نوع خاک، الگوهای زهکشی و پوشش گیاهی موجود آغاز می شود. این اطلاعات برای توسعه یک طرح طراحی که ترجیحات و نیازهای ساکنین را در نظر می گیرد استفاده می شود.

محوزه سازی می تواند ظاهر و عملکرد هر فضای باز را به طور اساسی بهبود بخشد و می تواند ارزش ملک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. قبل از شروع برنامه ریزی زمین های خود، مهم است که هدف آنها را مشخص کنید. این می تواند هر چیزی باشد از افزایش جذابیت زیبایی شناسی ملک شما گرفته تا ایجاد فضاهای کاربردی در فضای باز مانند باغ ها، پیاده روی یا پاسیو موقعیت خانه، حصارها و درختان می تواند تأثیر قابل توجهی بر نور خورشید و سایه باغ شما داشته باشد. ابتدا مشخص کنید که خورشید کجا طلوع و غروب می کند و در طول روز کجاست. این می تواند راهنمایی کند که گیاهان یا ویژگی های خاص کجا باید کاشته شوند.  تعیین کیفیت خاک مهم است. آزمایش خاک می تواند سطح pH خاک و همچنین محتوای مواد مغذی آن را تعیین کند. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید چه نوع گیاهانی در باغ شما رشد می کنند. حتماً گیاهانی را انتخاب کنید که برای شرایط آب و هوایی و خاک محلی شما مناسب هستند. همچنین باید اندازه و سرعت رشد هر گیاه و همچنین جذابیت زیبایی شناختی آن را در نظر بگیرید. همیشه گیاهان را طوری برنامه ریزی کنید که پتانسیل و تأثیر بصری کلی آنها را به حداکثر برسانید. به حداکثر رساندن راندمان: برای استفاده حداکثری از فضای باغ خود، می توانید از گروه بندی گیاهان بر اساس نیاز آب و استفاده از گیاهان فصلی برای به حداکثر رساندن رنگ و پتانسیل گلدهی استفاده کنید. همه باغ‌ها به سطحی از نگهداری نیاز دارند تا به بهترین شکل ظاهر شوند. مقدار زمان و تلاشی را که مایل به سرمایه گذاری در مراقبت فعلی حیاط خود هستید در نظر بگیرید. هزینه زمین بسته به اندازه ملک و محدوده پروژه شما می تواند بسیار متفاوت باشد. لازم است بودجه ای تعیین کنید و به آن پایبند باشید. اگر به مهارت های محوطه سازی خود اطمینان ندارید، بارش سبز در طراحی و اجرای محوطه سازی و پایدار بودن آن در کنار شما است.