توضیحات

طراحی یک ویلا برای ایجاد یک خلوت مجلل یا ساده صورت می گیرد که هم راحتی و هم سبک و شخصیت ساکنین خود را نشان می دهد.